top of page
Snoop's Premium Nutrients Radical Roots 10 ลิตร

Snoop's Premium Nutrients Radical Roots 10 ลิตร

รากมีความสำคัญต่อการเติบโตที่ประสบความสำเร็จ Radical Roots สารอาหารระดับพรีเมี่ยมของ Snoop เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คิดค้นขึ้นโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของรากที่แข็งแรง ด้วยการส่งเสริมการสร้างรากอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิต Radical Roots สารอาหารระดับพรีเมียมของ Snoop ยังช่วยในการพัฒนาดอกไม้และเพิ่มความสามารถของพืชในการต้านทานความแห้งแล้งและรับมือกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูง

  $199.99 ราคาปกติ
  $159.99ราคาขายลด
  ไม่รวม ภาษี
  สินค้าหมด
  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram
  bottom of page