top of page
ฟลอราเฟล็กซ์ บัลกี้ บี

ฟลอราเฟล็กซ์ บัลกี้ บี

Bulky B เป็นตัวกระตุ้นการแตกหน่อตั้งแต่เนิ่นๆ ที่จะช่วยให้ต้นไม้ของคุณระเบิดตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงออกดอกระยะกลาง!

  • ส่วนลดจำนวนมาก

    ต้องการปริมาณมากในราคาส่วนลดจำนวนมากหรือไม่? ส่งอีเมล์ถึงเรา @ pjpn19@gmail.com ในรายการใด ๆ ! รวมถึงอันที่ไม่ได้อยู่ในร้านค้าออนไลน์ของเราในขณะนี้ด้วย!

  • ส่วนลดสำหรับคอนเทนเนอร์

    ต้องการคอนเทนเนอร์หรือไม่? ส่งข้อความถึงเราเกี่ยวกับราคาตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 30%!

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page